You are here: Homepage > Archive > Ønskebok: 2005-2011
Ren tekstversjon
Hvordan blir dataene i ønskebok.no produsert?

Bøkene leses av bibliotekansatte fra hele Norge som har fått spesialopplæring i å lage dataene. Per i dag har vi ca. 40 aktive ønskeboklesere som legger inn gjennomsnittlig 12 bøker i året hver. På denne måten øker basen med ca. 500 nye bøker i året.

Dersom du er bibliotekansatt og ønsker å bli en ønskebokleser, ta kontakt med:

info@onskebok.no