You are here: Homepage > Archive > Ønskebok: 2005-2011
Ren tekstversjon
Redaktøransvar for ønskebok.no

ABM-utvikling (Statens senter for arkiv, bibliotek og museum) har hatt ansvaret for oppbyggingen av basen og det redaksjonelle ansvaret for Ønskebok i prosjektperioden 2005-2009.

Nå er driften av Ønskebok tatt over av Aust-Agder bibliotek og kulturformidling (Aabk). Prosjektleder i Aabk har med seg en redaksjon på 7 personer og ca. 40 aktive bibliotekansatte som legger inn data. Redaksjonen består av litteraturformidlere med lang erfaring fra folkebibliotek og arbeid med tekstproduksjon.