You are here: Homepage > Archive > Ønskebok: 2005-2011
Ren tekstversjon
Hvem står bak ønskebok.no?

Bibliotekansatte i hele landet står for innleggelsen av data. De har fått spesialopplæring i konseptet, slik at basen skal være konsistent og gjenkjennelig. Norske folkebibliotek har spilt en nøkkelrolle i å teste nettstedet med et stort antall brukere og å markedsføre det gjennom nettverka sine.

Den britiske originalversjonen, som den norske er bygget på, er utviklet med støtte fra The Big Lottery. I Norge er det ABM-utvikling som har copyright og som står ansvarlig for siden, som også er støttet økonomisk av Norsk kulturråd. Aust-Agder bibliotek og kulturformidling har siden 1.september 2009 hatt ansvar for driften av Ønskebok.

Ønskebok.no er administrert av det britiske selskapet Opening the Book Ltd (OtB) – www.openingthebook.com, som arbeider med å fremme leseglede.