Slik bruker du ønskebok.no

Hva er ønskebok.no?

Ønskebok.no er en helt ny måte å finne bøker på basert på lesernes egne erfaringer. Du kan søke bøker etter "stemning og stil" eller etter "hovedperson, handling og sted". "Stemning og stil" er for eksempel bøker som er morsomme, korte og lette, eller lange, uvanlige og alvorlige. Du kan gjøre inntil tre valg i hvert søk. I "hovedperson, handling og sted" kan du velge hva slags hovedperson boka skal ha etter utvalgte kriterier, bokas handlingstype og stedet der hoveddelen av boka foregår. Du kan bruke hovedperson, handling og sted hver for seg eller i kombinasjon. Ønskebok.no vil gi deg ei treffliste over bøker som matcher ønskene dine.

Søket i ønskebok.no

Du må først velge om du vil søke bok etter alternativet stemning og stil eller etter alternativet hovedperson, handling og sted. Du kan bare velge et alternativ om gangen. I begge alternativene er søkekriteriene ordnet i rullegardinmenyer. Marker valgene dine og klikk "søk". Hvis du ombestemmer deg og ønsker å gjøre et nytt søk, velger du "prøv igjen". Hvis du ønsker å skifte til et annet søkealternativ, for eksempel "hovedperson, handling og sted" i stedet for "stemning og stil", velger du "tilbake til startsida".

Treffliste og bokinformasjon

Når du har klikket "søk", vil ønskebok.no søke etter bøker som passer ønskene dine, og ordne dem i ei treffliste etter "beste treff", "godt treff" og "nokså godt treff". "Beste treff" er de bøkene som best matcher valgene dine. Hvis lista inneholder flere enn 10 bøker, vil du få opp "neste 10" som en mulighet. Hvis du ønsker å endre søket ditt, velger du "endre søket". For å velge en av bøkene, klikker du på boktittel. Når du har valgt bok, får du en personlig leserkommentar som noen har skrevet om akkurat denne boka. I tillegg får du tre andre muligheter:

Du kan lese et kort utdrag fra boka.

Du kan låne boka. Du må først velge fylke. Deretter hvilket bibliotek i dette fylket du ønsker å låne boka fra. Når det er gjort, kommer du til ei biblioteklenke som er lenket opp til bibliotekets nettkatalog. Derfra søker ønskebok.no etter boka di. Du kan når som helst skifte til et annet bibliotek. Hvis du er eller kan bli medlem av Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, kan du velge det som bibliotek.

Du får oppgitt inntil tre paralleller, det vil si bøker som på en eller annen måte minner om den boka du har valgt. Parallellene kan også være filmer, kunst eller musikk. Hvis en parallellbok er i ønskebok-basen, er tittelen understreket, og du kan lese om den ved å klikke på tittelen.

Valg

Bokmål | Nynorsk